Wybierz voucher:
Świąteczne Vouchery podarunkowe z rabatem do - 50%

Idealny prezent świąteczny dla Twojego wzorowego pracownika ulubionego współpracownika lub wspaniałego szefa.

Święta to czas obdarowywania.

W wyjątkowy sposób podziękuj swojemu pracownikowi za trud  codziennej pracy.

Podaruj mu chwilę relaksu podczas przyjemnego zabiegu upiększającego skórę twarzy.


Do wyboru polecamy:

  • Voucher o wartości 149 zł za 119 zł

Na zabieg peelingu kawitacyjnego z nawilżającą maską kolagenową.

Zabieg delikatnie oczyści skórę, nada jej blask a maska dodatkowo ją nawilży,. Zabieg jest nieinwazyjny, przeznaczony dla każdego rodzaju skóry. 

  • Voucher o wartości 299 zł za 249 zł

 Na zabieg Endermoliftu LPG  Glowing z peelingiem kawitacyjnym oraz nawilżającą maską kolagenową.

Zabieg oczyszczający w połączeniu z endermoliftem i maską kolagenową, sprawi, że skóra będzie napięta, nawilżona i pełna blasku. A dzięki indywidualnie dobranemu programowi Endermolift glowing LPG naprężona i jędrna. Zabieg jest nieizwazjny, dokonale sprawdzi się w przypadku skóry zmęczonej. 


Vouchery realizujemy w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu! Nie musisz się spieszyć! 

INFORMACJE OGÓLE

Vouchery można zrealizować w naszych placówkach  

  • Wrocław ul. Namysłowska 2a tel. 502 71 61 51  
  • Leszno ul. Niepodległości 49 tel. 502 650 651  

Rabaty wynikające z zakupu Vouchera nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w Instytucie Skinlogica  

Zabiegi wykupione ramach Vouchera należy zrealizować zgodnie z datą ważności podaną na wybranym Voucherze. 

Zabiegi wykonuje zawsze dyplomowany kosmetolog Instytutu Skinlogica


Twój voucher zostanie dostarczony do Ciebie lub odbiorcy jeżeli podasz adres e-mail odbiorcy.

  1. Nie ma ograniczeń kiedy Twój voucher ma zostać dostarczony, Możesz wybrać aby dostarczyć go natychmiast lub w konkretny wybrany dzień.
  2. Wysyłka vouchera za pomocą poczty e-mail jest całkowicie darmowa.
  3. Kupujący (lub odbiorca) otrzyma wiadomość e-mail zawierającą link do strony z potwierdzeniem zamówienia, gdzie będziesz mógł pobrać voucher.
  4. Twój voucher jest aktywny i gotowy do użycia w INSTYTUT SKINLOGICA , wystarczy go pobrać.
  5. Po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą link do podsumowania zamówienia wraz z numerem zamówienia i linkiem do pobrania vouchera.
  6. Jeżeli wybrałeś inny adres dla odbiorcy niż swój otrzymasz wiadomość e-mail w momencie kiedy voucher zostanie wysłany do odbiorcy.

INFORMACJE OGÓLE

Vouchery można zrealizować w naszych placówkach

Wrocław ul. Namysłowska 2a tel. 502 71 61 51

Leszno ul. Niepodległości 49 tel. 502 650 651

Rabaty wynikające z zakupu Vouchera nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w Instytucie Skinlogica

Zabiegi wykupione ramach Vouchera należy zrealizować zgodnie z datą ważności podaną na wybranym Voucherze.

Zabiegi wykonuje zawsze dyplomowany kosmetolog Instytutu Skinlogica


Regulamin sprzedaży oraz realizacji voucherów świątecznych Skinlogica

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa:

1) zasady sprzedaży voucherów,

2) zasady realizacji voucherów,

3) prawa i obowiązki Zamawiającego i Osoby obdarowanej.

2. Sprzedaż voucherów prowadzi Firma Handlowa Sinq Karol Domagała ul. Kościuszki 21e/42 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP 6222465783

Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć:

1) Skinlogica- Instytut Skinlogica ul.Namysłowska 2A 50-304 Wrocław

2) Regulamin- niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

3) Voucher- voucher imienny lub wystawiany na okaziciela (osobę obdarowaną), przez Skinlogica w formie elektronicznej lub w formie papierowej, uprawniający do skorzystania w określonym czasie z zabiegów świadczonych przez Skinlogica.

4) Zamawiający- osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną.

5) Osoba obdarowana- osoba będąca w posiadaniu vouchera imiennego lub na okaziciela.

6) Konsument- osoba fizyczna dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

7) Formularz zamówienia- edytowalny formularz znajdujący się pod adresem https://skinlogica.vouchercart.com/ umożliwiający zakup vouchera.

8) Serwis internetowy- strona internetowa dostępna pod adresem www.skinlogica.pl

§ 3 Rodzaje i zakres usług 

1. Skinlogica za pośrednictwem formularza zamówienia prowadzi sprzedaż voucherów.

3. Voucher może zostać wystawiony w formie elektronicznej lub formie papierowej jako bon podarunkowy.

4. Voucher może obejmować kwotę do wykorzystania na usługi lub zabiegi świadczone przez Skinlogica.

5. Voucher może być imienny lub na okaziciela.

7. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym są cenami brutto.

§ 4 Zawarcie umowy 

1. W celu zakupu vouchera Zamawiający powinien :

1) wejść na formularz zamówienia,

2) wybrać usługę lub kwotę do zrealizowania na usługi,

3) wybrać formę elektroniczną lub papierową vouchera,

4) wybrać wygląd vouchera,

5) wypełnić formularz zamówienia,

6) zaakceptować regulamin – akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu vouchera,

7) uregulować należności za pomocą przelewu bankowego.

2. Umowa zostaje zawarta z momentem dokonania płatności przez Zamawiającego.

3. Po zawarciu umowy voucher w formie elektronicznej zostanie niezwłocznie wysłany na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Przesyłka jest bezpłatna.

§ 5 Realizacja 

1. W celu realizacji vouchera należy skontaktować się ze Skinlogica telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem e-mail i ustalić odpowiadający termin wizyty.

2. Voucher może zostać zrealizowany w następujących lokalizacjach :

INSTYTUT SKINLOGICA Wrocław ul.Namysłowska 2A tel. 502 71 61 51 e-mail wroclaw@skinlogica.pl

INSTYTUT SKINLOGICA Leszno Ul. Niepodległości 49 tel. 502 650 651 e-mail leszno@skinlogica.pl

3. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.

4. Voucher podlega wymianie wg regularnych (nieobniżanych) cen zabiegów, dostępnych w cenniku usług medycznych i kosmetologicznych, ważnym na dzień pierwszej wizyty.

5. Rabaty wynikające z zakupu Vouchera nie łączą się z innymi promocjami dostępnymi w Instytucie Skinlogica

6. Voucher może zostać zrealizowany w okresie jego ważności. Data upływu terminu ważności jest wskazana na voucherze.

§ 6 Odstąpienie od umowy 

1. Konsument, który zawarł z Skinlogica umowę, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres pocztowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko,

2) adres,

3) datę zamówienia,

4) numer konta bankowego do zwrotu należności.

4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Skinlogica potwierdza otrzymanie takiego oświadczenia w formie e-maila zwrotnego.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje jeżeli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy voucher został zrealizowany.

§ 7 Reklamacje 

1. Reklamacje odnośnie voucherów można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@skinlogica.pl

2. Reklamacja powinna zawierać:

1) dane Zamawiającego/Klienta

2) przedmiot reklamacji,

3) okoliczności uzasadniające reklamację,

4) żądanie Zamawiającego/Klienta w związku z reklamacją.

3. Skinlogica rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji przesyłając na nią odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest Skinlogica.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne zawarcia umowy

3. Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Skinlogica.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: F.H SINQ Karol Domagała z siedzibą ul.Kościuszki 21e/42 , e-mail: kontakt@skinlogica.pl

 Administrator przetwarza dane osobowe w celu: realizacji umowy (wykonania usługi).

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.

 Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

 Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

 Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

 Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – INFORMACJE HANDLOWE

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: F.H SINQ Karol Domagała z siedzibą ul.Kościuszki 21e/42 63-400 Ostrów Wlkp, e-mail: kontakt@skinlogica.pl

Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające

systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Lokalizacje gdzie można użyć voucher

Wygasa:
23/07/2019
Udostępnij:
Rodzaj Vouchera:
Napisz wiadomość widoczną na Voucherze
Wybierz opcję vouchera: Wybierz lub wprowadź cenę:
Sposób wysyłki:
Do kogo wysłać voucher:
Dla kogo jest ten Voucher?
:
:
Delivery Address
:
:
:
:
:
:
Dla kogo jest ten Voucher?
:
:
:
Upewnij się, że zapoznałeś się i zgadzasz z regulaminem Warunki użycia.

Ilość musić być w przedziale -

Musisz wybrać przynajmniej jedną opcje